Zasady bezpieczenstwa obslugi kamery cyfrowej

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, które muszą dokonać produkty brane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania przygotowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego towaru widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być więcej zawarte będące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego przedsiębiorstwa i wprowadzać na wielkość jego szans dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.