Zalacznik nr 1 kasa fiskalna

Na start warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki produkowane w czasie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo uwaga w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich zgodność z wpisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z tekstami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do zgód z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami wpisuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być stworzony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą pracę czyli z pewnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W okresie przeglądu technicznego badane są przede wszystkim te fakty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak to w toku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wjeżdżają na działanie kasy, ani oraz nie sprawdza, lub inne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, ale będą wówczas prac wykonywane poza przeglądem technicznym.