Zaburzenia psychiczne organiczne

Cyklotymia jest prezentowana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane i jako stan depresyjny, który jednak zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając więc z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Pewno istnieć czynnikiem doprowadzającym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej odkrycie jest możliwe zazwyczaj w centralnej i trzeciej fazie bycia człowieka, miesza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i idzie do szerokiej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie ostatnie stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do środka leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą korzystały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię określa się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją rozłożyć na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą piszą się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i punkty z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedze i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, problemy z koncentracją uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zwykle pojawia się u osób, które chorują na dwubiegunowość. Gra tym pomysł są więcej takie czynniki jak szeroki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak i również stresujące sytuacje. Także znacznie szybki wpływ mają więcej wykształcenie i środowisko, w jakiej stoją potencjalnie chorujące osoby.