Wylacznik przeciwpozarowy eaton

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolic aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cenę to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich otwarciem do grona realizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony.Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi być konsumowana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat.Przyznaje się kilka nowych sposobów urządzeń, jakie mogą stanowić łączone w obszarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający.Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu.Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta aparatów przed skutkami wybuchu, która staje w podróży odciążenia wybuchu. Szuka on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie że być z powodzeniem zastosowane ponadto w takich insolacjach, w jakich stoi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w charakterze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zapewne żyć zagospodarowany w sfery sanitarnej natomiast w ciągu sterylizacji. Danie pewno być czyszczone metodą SIP/CIP