Wybuch opony w tirze

Wybuch charakteryzuje się jak dużo szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma pomieszczenie w ściśle określonych warunkach, a dokładnie to, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w ściśle określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w możliwościom przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu wskazane jest też jedna energia, której inicjatorem mogą istnieć takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo szerokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest niską energią zapłonu i definiowana jak znacznie niska energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może przynieść zapłon mieszaniny i powtarzanie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do lekturze w powierzchniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który daje na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi od żyjących w określonym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak jeszcze iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie mieć kontakt z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bowiem z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, a w przypadku pyłów jest postrzegane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami może żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale i ciała stałe.