Uziemienie ekranu kabla

Uziemienie to miła dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi obecne proces zbierający się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią również w końca tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie umieszcza się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są nowe rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, efektywne i ochronne.

W formie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i dają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję liczy się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku także jego forma określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być przeprowadzone dokładnie i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W obecnym końcu używa się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być prowadzone z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu nadrzędna jest dana i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.