Tlumaczenie tekstu norweskiego

Tłumaczenie dokumentu jest opuszczone w sobie dość trudne. Jeżeli zależymy przetłumaczyć jakiś tekst, potrzebujemy nie tylko mieć pod opiekę "wyuczone" słowa i zdania ale te być znajomość wielu idiomów tak specyficznych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca artykuł w języku angielskim nie wykonywa go w forma czysto "akademicki" lecz wykorzystuje swoich indywidualnych rodzajów i wspomnianych idiomów.

W ruchu z obecnym, że praca globalnej sieci Internetu zazwyczaj jest jeszcze popularniejsza często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z którym zamierzamy dojechać do poważniejszej grupy odbiorców, musimy uczynić go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w stylu angielskim oraz polskim, powinien zajmować nie tylko umiejętność tłumaczenia ale również zdolność do definiowania swoich uznań i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Jak zatem czeka w pracy? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens artykułu będzie zachowany (będziemy w stopniu domyślić się o co na określonej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na pokładzie niedostatecznym. Jest wówczas możliwe tylko dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany tekst na podstawie "słowo w słowo". W pracy więc, nie mamy co pragnąć na ułożenie w oparciu o to szkolenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Więc w pozycji tłumacza stron www w najszybszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma siły myślenia abstrakcyjnego. Jedyne co ono może, to służyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego te, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące dokument są dużo w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www a oczywiście że będzie obecnie zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie wyposażone w perspektywę łatwego i abstrakcyjnego "myślenia" zatem będzie obecne kraj naszej cywilizacji. Podsumowując, w końcu kształcenia dobrych tłumaczy należy przygotować odpowiednie zaplecze dydaktyczne, jakie nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale także wesprze w myśli abstrakcyjnego pojmowania danego języka.