Technologia gastronomiczna obrobka wstepna

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego podejścia jest dokumentem, którego ważnym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania zgodności z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową kwestię w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, że towar jest kompatybilny z zasadą to zakłada się jego zgodę z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych branych w powierzchniach zagrożonych wybuchem dostają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi dbać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria i style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne powinny być naprawdę skonstruowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić realizowane ze nauką wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą działać stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi a atmosferą nie mogą występować żadne reakcje, które mogłyby sprawić potencjalny wybuch. Dania oraz sposoby ochronne nie mogą dać uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w sukcesu ich stwarzania nie powstaną zbyt wielkie gorączki i promieniowanie. Nie mogą mieć zagrożeń elektrycznych także nie mogą prowadzić sytuacji niebezpiecznych.