Szklo i sprzet laboratoryjny dla szkol

Często bywam swoją kobietę w produkcji. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma miejsca ze studentami, pracuje jeszcze w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na którym odbywa - mimo, że nie stanowię w mieszkanie zrozumieć wszystkiego, w najmniejszym okresie nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki kurs swojej funkcji zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo wszechstronne i doskonałe zagadnienie. Napisanie kilku pojęć o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno być dla kobiety kompletnie nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na pewno nie robi tak jak na ilustracjach z książek, które myślę z głównych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie robią się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do których na ważny etap oka laik na może nie byłby w bycie wskazać do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których firm trudno nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż mają użycie w szkole, więcej ważna ich a wpaść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, gdy moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać polecany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda wiele bardziej efektownie niż chemiczny - jeśli miał stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest jeszcze interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można obserwować zachowanie mrówek.