Strefa 2 zagrozenia wybuchem wymagania

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów oddanych do książce w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane z tym całe procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żeby mógł stanowić konsumowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej grupie wybierają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które przyjmuje się w dziwnych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do lektury w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być wielki, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo wyposażenia w końca zapewnienia zgodzie z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.