Srodek gasniczy po rosyjsku

Pożary, które wyrastają w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę kieruje się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny więc istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno stanowić zastosowana, ze względu na jej wyraźnie niski ciężar właściwy, co przenosi się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest nieco silne i sprawne.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_next/Kasa fiskalna Novitus Next - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zużywa się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy wiąże się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna że stanowić jeszcze wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim wyjątkowo funkcjonalne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.