Sprawozdanie finansowe wzor

Koleje w ustawie o podatku VAT ważne od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne broniły się niezbędnym elementem będącym bazę do rozliczenia działalności. Natomiast nie wszystka kobieta zakładająca działalność gospodarczą musi być taką kasę.

http://erp.polkas.pl/system-zarzadzania-sprzedarza-enova365/

Zwolenia z obowiązku posiadania kasy Kasy nie są niezbędne w sukcesie osób, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy jedynie firm, które powodują sprzedaż na praca osób fizycznych i rolników. Jednocześnie firmy, jakie tworzą obowiązek prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do której doszło po zakupieniu kasy. Natomiast firmy, które w biegu roku przekroczyły zakupy w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny rozpocząć ewidencjonowanie dochodów z wykorzystaniem kasy po 2 miesiącach mając od dnia, w jakim przekroczyli wspomniany limit. Kas finansowych nie muszą jeszcze być przedsiębiorstwa, które odbywają usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to wydatek rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może liczyć na zwrot w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć 700 złotych. Aby skorzystać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi wnieść w domowym urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o czerpaniu z kasy zanim zacznie spośród niej mieć, z prawdziwym określeniem miejsca użytkowania kasy z dokumentem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących zgodnie z ustawą o podatku VAT. Ulgę daną na zakup kasy można jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Zgodnie z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować przynajmniej raz na 25 miesięcy w specjalistycznych serwisach. Bycie kasy fiskalnej związane jest oraz z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), z końca roku rozliczeniowego, w którym były dane. Oczywiście posiadacz kasy ma obowiązek wystawiania oryginalnych paragonów klientom.