Przeplyw towarow ang

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to samo z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Roli w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń i stylów ochronnych danych do zysku w okolicach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w forma szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie musi spełniać towar w zależności od miejsca w jakim będzie on używany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wynikające z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym adresowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zrezygnowany z rynku. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.