Program modulowy

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą tąż bazę danych. W współzależności od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program wykonywa w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) dodatkowo w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla przeciętnych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace posiada następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go złączyć z sposobem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do systemu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co idzie na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.