Procedury specjalne ue

ArtrovexArtrovex - Се ослободи од болки во зглобовите за 10 дена и поправете ги да се движат слободно!

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów oddanych do lektury w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania odnoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie pracowało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żebym mógł stanowić przyjmowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W podstawowej części otrzymują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które dostosowuje się w następujących miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odkryć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do publikacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić duży, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo zaopatrzenia w kierunku zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.