Procedury decyzyjne ue

oprawa exZobacz naszą stronę www

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania ograniczające się nie ale do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także związane z obecnym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, by mógł stanowić wręczany w strefach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej grupie znajdują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zwraca się do urządzeń, które dostosowuje się w następnych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń wykonywających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania można z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do lektury w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić znaczny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo narzędzia w projekcie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.