Plan finansowy hotelu

Symfonia projekt to pakiet, który wspiera prowadzenie w lokalnych i średnich firmach. Jest o ważny polski zintegrowany pakiet, który stał napisany specjalnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to wspomaga w prowadzeniu firmy w jej stałej praktyki w postaci ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe jest zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w szybkim stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i niematerialnych. Moduł Kadry oraz Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi pracowników. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Poprawia on w oddaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel leczy w istoty sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu funkcjonuje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest zdolna dla marek zajmujących kilka oddziałów dodatkowo w cali zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest używany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które wykonują księgowość uproszczoną. Poprawia on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu ważna wykonywać rozrachunki z tytułami i pracownikami. W ogromnym stopniu ułatwia analizy dochodowości.