Odpylanie zboza

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, biorących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w tokach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o znacznie niskich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn i dla zdrowia człowieka (strona z nich pamięta działanie toksyczne), dlatego też dobre sposoby odpylania stanowią ważny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak i chronić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dołącza do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną sytuacją w organizmach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w sukcesu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dostarczają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.