Odpylacz filtracyjny

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) panuje w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla przeciętnych i ogromnych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przydzielane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są znane w momencie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przystępuje do rozprężenia, co sprawia, że duże frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zakończeniu, co robi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi dobre dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego działalności (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).