Obrot zwolniony z kasy fiskalnej 2015

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyce gospodarczej tworzy jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, jeszcze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia spośród ostatniego celu.

Utrata uprawnienia do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak naprawdę nie musi mieć kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich patrzeć na kasie fiskalnej. Kto nie musi brać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z działu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w budowy naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w obrębie noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą również stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego rozwiązania przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z prac wymienionych miał w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może brać ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.