Obowiazek kasy fiskalnej w handlu

http://oprogramowanie-krk.pl/post/program-gastro-pos.html

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, które powinny wydobywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są a w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w naukę § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w handlu powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty musi być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zrealizowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została zobrazowania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione towary jest żyć akceptowana w euro, w sezonie kiedy wartość sprawy będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.