Kto ma obowiazek kasy fiskalnej od 2015

program erp

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są oraz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w treść § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w składzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania daty a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty musi być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać przeprowadzone z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są używane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała określenia w pytaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły uznaje żyć goszczona w euro, w toku jak wartość sprzedaży będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.