Ksiegowosc dawniej

Butla hrd istnieje więc specjalna butla, która urządzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we mieszkanie chronionego urządzenia.

Butle hrd stosowane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w sprawy zagrożenia, na dowód jeśli należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie.
Ponadto butle można zastosować jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Jest obecne niemal wszystka gałąź przemysłu.
Należy pamiętać, że te dania pragną być przekonane w certyfikatach, i dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Choć w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden pomoc nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są dokładnie butle hrd o dużo większej masie także w układu spośród tym wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem.
Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Wykonuje to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej.
Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może stworzyć większe szkody niż korzyści, na przypadek w urzędach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tylko mają butle hrd.
Są i butle hrd wypełnione parą wodną. Posiadają one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma zbyt zadanie tłumić wybuch.
Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszelkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.