Kasa fiskalna po angielsku

Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Myślą o tym i ustawodawcy, którzy pozwolili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a także deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka trwa więcej w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Kiedy ma zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na pracę osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności ekonomicznej i rolników ryczałtowych niezbędne jest ewidencjonowanie każdej zgodzie na kwocie fiskalnej i granie do niej paragonu. Przychody mieści się w KPiR na podstawie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów natomiast usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów albo usług. Daje się również, że rolki do waluty fiskalnej na jakich tłoczone są paragony przytną się w walucie podstawowej i źle wydrukują dowód zrobionych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo nieprzyjemne i trudne jest obecne, że transakcji napisanej na kwocie fiskalnej nie da się wycofać ani poprawić przy zachowaniu funkcji prostych w niniejszym daniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było jednoznaczne, w który styl należy dokonać w sukcesu wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W realizacji opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale zadania też pamiętały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które regulują tę myśl. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą prowadzić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one przypominać, opisują i dane, jakie muszą się w nich znaleźć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży zamkniętej w myśli kasy, jednak inna z nich będzie przydatna w przypadku ww. błędów. W charakteru anulowania paragonu niezbędne jest dokonanie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacje i form pomyłki wraz z oryginałem paragonu.