Kasa fiskalna lodz brukowa

Ostatnie zmiany w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy świadczące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania działalności z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną?Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną rolę idą do osób fizycznych (B2C. A firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki powiązane z posiadaniem kas fiskalnych.Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz sprawne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są też z pomocą, jaką można zdobyć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także pamiętać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego terminu może sprawić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.