Kasa fiskalna innova

Ostatnie kolei w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy oferujące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania pracy z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energia stosują do głów fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktykę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz sprawne - określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed przystąpieniem używania kasy, uzależnione są zarówno z pomocą, jaką można uzyskać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, a nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie myśleć o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może wywołać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.