Instalacja elektryczna na poddaszu

Zdarza się, że potrzebujemy tłumaczenia pewnego tekstu. Oraz o ile istnieje ostatnie kontekst angielski, który stanowi właściwie dość znany, właśnie z innymi językami może pojawić się problem. Na szczęście z uwagą przychodzą nam translatory i aplikacje tłumaczące, jakie w szybki i, co dla nas najważniejsze, bezpłatny sposób przetłumaczą nam na całe języki wszelkie typy tekstów. Jednak czy by na pewno korzystanie z translatorów będzie takim świetnym projektem kiedy się inwestuje na ważny rzut oka? Odpowiedź jest oczywista – oczywiście, że nie! I dla osób, które mimo zdrowego rozsądku zazwyczaj nie są co do ostatniego gotowe, postaram się przedstawić kilka faktów potwierdzających moją opinię.

Przede wszystkim, translator bywa niezwykle zawodny, ponieważ operują tłumaczeniami literalnymi, nie podaję się natomiast idiomami. Świadczyć toż będzie, że na dowód powiedzenie „not my cup of tea” (nie moja potrzeba) przetłumaczą jako „nie mój kubek herbaty”. Co dobrze, mogą być zależne do powszechnie używanych zwrotów, nie zaś zwrotów specjalistycznych używanych na przykład przez sferę sklepu lub medycyny. Także o ile w tłumaczeniach potrzebnych tylko nam, na inne potrzeby, będzie toż właściwe, naprawdę w przypadku tłumaczenia przez translator ważnego dokumentu możemy nie tylko narazić się na pośmiewisko, ale jednocześnie zostać zawsze w świecie niezrozumianymi, co może sprawić do bardzo poważnych konsekwencji. Co więcej, translator obdarzony sztuczną głową nie zna gramatyki. W przypadku szkolenia z języka angielskiego na polski też mogą sobie poradzić, ale podczas przekładu z własnego, (jaki zawiera bardzo ważną gramatykę) że się dość znacznie pogubić. A różnica między „znajdywała się w krytycznej sytuacji gospodarczej” oraz „uważam się w krytycznej sytuacji gospodarczej” jest absolutnie spora.

Translator nie wykona nam również tłumaczenia przysięgłego. Nie jest ono co prawda niezbędne zawsze, w przypadku każdego tłumaczenia. A etapem stanowi ono niezbędne, szczególnie w wypadku tłumaczeń ważnych dokumentów urzędowych. Podsumowując, nie sugeruję, że tłumaczenie przygotowane przez wykwalifikowanego tłumacza jest potrzebne. Najważniejsze jest bowiem zrozumienie, do czego stanowi nam potrzebny tekst. Jeśli wysłana nam reklamę to rozmowa ze przyjacielu, możemy bez żadnych przeszkód wpisać artykuł w translator również go przetłumaczyć. Jednak wszystkie ważne maile i materiały tak jest powierzyć specjalistom.