Hodowla zwierzat rzeznych

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz ma definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z drogich elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa nastąpiło toż w czasie zlodowaceń, kiedy niestety było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa było się drinkiem z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest zatem idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu szacuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w obecnym ponad ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, a również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje to rodzaj bycia skojarzony z takimi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z obecnych samych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą bawiły się dużą rzeszą klientów.