Higiena pracy w pielegniarstwie

Wszystka firma zobowiązana jest do dbania o bezpieczeństwo naszych gości. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw, jakie w swojej pracy mają z dużych materiałów. Zdrowie oraz trwanie ludzi tworzących w takich warunkach winno stanowić przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z ofertą działania w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Traktuje to oczywiście tylko przedsiębiorstw, w których stawiane są łatwopalne materiały, mogące tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć również ciecze, gazy, kiedy i dokładnie rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność mają pracownicy, chodzi w liczbie kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Występuje ono o tym, jakie materiały powinien zrobić pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, wspomina o tym, że tworzy on całej oceny ryzyka, które stanowi uzależnione z opcją zajścia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Jest wówczas tzw. "ocena ryzyka", która tworzy między innymi inne elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo życie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) obsługiwane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące między nimi mechanizmy dodatkowo ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne jest jeszcze uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie potrafią być w jeden sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W formie zagrożenia, one też nie będą miłe.

Po dokonaniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca odpowiedzialny jest więcej, zgodnie z paragrafem 7.1 Rozporządzenia, do przygotowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się nieść z niewiele pierwszych części, zawierać spis treści i oświadczenia pracodawcy o osób chcących na nim zobowiązań. Do pierwszych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych preparatów zapobiegania wybuchom, informacja o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a jeszcze dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien również mieć grafiki i systemy obiektu.

W sensie sporządzenia prawidłowo wysoce wymienionej dokumentacji warto zaczerpnąć z usług specjalistów. Mieszkanie i zdrowie ludzi jest przecież najważniejsze i warto być gwarancja, że dobrze wykonali oceny ryzyka.