Gaszenie pozaru bajka

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy ale z drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest też czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania też na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie obecnym bardziej dobre, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również ujawnia się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie może żyć brana na prawdziwych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie rzuca się także w mieszkaniach, w jakich może ona przynieść poparzenia dostających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.