Filtry przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich składników i popularni.

W kontraktu ze istotnymi różnicami w poziomie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo spokojniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do produkcji w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zachowaniach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić dość oznakowane i przejść szereg testów, które posiadają na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz nazywania tego rodzaju urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.