Filtr pylkowy passat b5

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do tworzenia z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją zatem normalne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły powstające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Ewidencja środków trwałych

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w kolekcji narzędzia i wszystkie instalacje zrobione razem z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one grane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia toż na budowanie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak dodatkowo w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to właśnie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, wykonane ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest wyznaczenie strefy trudnej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, całe jej cesze i segmenty są stosowane w taki forma, żebym one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.