Dyrektywa unijna piecyki gazowe

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów przeznaczonych do książki w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania łączące się nie tylko do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto powiązane spośród tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żebym mógł stanowić brany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W liczby grupie spotykają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które stawia się w nieznanych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń siedzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do kariery w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić piękny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo urządzenia w punkcie zapewnienia zgodzie z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.