Controlling gf

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek wielkiej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością finansową i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

http://kodal.com.pl/grupa-wolff/oferta/disolwer-stacjonarny-dla-duzych-partii-produkcyjnych/

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze wyższa suma i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w spółce, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zawiera robić, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej formy. Zmienia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych składa się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeśli jesteśmy do robienia z rachunkowością zarządczą.